اوستا مکانیک
اوستا مکانیک

امروزه افراد بسیار زیادی هستند که محصول و یا خدماتی برای عرضه دارند و یا اینکه بدنبال خدمات و محصولاتی می گردند. اوستا مکانیک سایتی برای درج آگهی و محصول است که آگهی های مندرج در آن می تواند به راحتی افراد مختلف را به یکدیگر برساند . اوستا مکانیک جدای بر آنکه مخاطبین بسیار زیادی دارد برای جستجو و یافتن محصولات و خدمات مختلف زمان زیادی نیاز ندارد و مشتریان بسیاری برای فروشندگان به همراه خواهد داشت.

 

شماره تلفن : 02128421515

نشانی : تهران، خیابان شریعتی، خیابان زیبا

پست الکترونیک : info@ostamechanic.ir